Archive For March 9, 2018

การรุก การรับ และการป้องกัน

By |

การเล่นฟุตบอลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้เยาวชนได้ทำให้เยาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการไม่ไปพึ่งยาเสพติดหรือสิ่งที่ไม่ดี สามารถชวนเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวไปเล่นด้วยได้

Read more »

ลักษณะการส่งลูกบอล

By |

การเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ปลดปล่อยความเครียดเพื่อระบายออกไปกับลูกฟุตบอลช่วยฝึกให้ผู้เล่นได้สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นในการไปเล่นร่วมกับผู้อื่น เพราะจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งกันได้

Read more »

การเตะลูกวอลเลย์และลูกต่ำ

By |

การเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เล่นได้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีไหวพริบที่ดีด้วย ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย

Read more »

การบริหารร่างกายก่อนและหลังการฝึก

By |

การเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ มีประโยชน์ทางด้านต่างๆ มากมาย ทั้งในเรื่องของสุขภาพในการช่วยให้ระบบการทำงานของเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ส่วนในด้านจิตใจก็จะช่วยให้ผู้เล่นสนุกสนาน และผ่อนคลายได้

Read more »

การเตะลูกโด่งหรือลูกช้อนด้วยเท้าหลัง

By |

การเล่นฟุตบอลช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ได้พัฒนาสมองในด้านการใช้สมาธิในการอ่านเกมคู่ต่อสู้ให้ออกเพื่อให้ทีมได้เปรียบคู่แข่งขัน และได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม เพราะการเล่นฟุตบอลจะช่วยสร้างความเป็นทีมเวิร์คและความสามัคคีในการเอาชนะคู่แข่งขันได้

Read more »