Responsive theme to create news websites with structured content and easy navigation.

2018.03.09, Friday
«Left Right»
«Left Right»

MOST POPULAR

2018.03.09, Friday

การรุก การรับ และการป้องกัน

การเล่นฟุตบอลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้เยาวชนได้ทำให้เยาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการไม่ไปพึ่งยาเสพติดหรือสิ่งที่ไม่ดี สามารถชวนเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวไปเล่นด้วยได้

 

กีฬาทุกชนิดที่เล่นกันเป็นประเภททีมจะมีการแบ่งหน้าที่กันให้ไปตามที่หัวหน้าหรือโค้ชของทีมกำหนด ทั้งฝ่ายรุก ฝ่ายรับ และฝ่ายป้องกันตามความเหมาะสมของนักกีฬาในแต่ละทีม ซึ่งฝ่ายรุก ฝ่ายรับ และฝ่ายป้องกันจะมีลักษณะ ดังนี้

 

1. ฝ่ายรุก คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ครอบครองลูกแล้วหาทางเข้าไปทำประตูของฝ่ายตรงข้าม และจะเริ่มการรุกก็ต่อเมื่อประตูได้รับลูกแรก หรือเริ่มเมื่อเราได้ทุ่ม และเริ่มเมื่อเราได้ลูกโทษ ลูกกินเปล่า และลุกเตะมุม

 

2. ฝ่ายรับ คือ การที่ผู้เล่นสูญเสียการครอบครองลูกไป แล้วฝ่ายตรงข้ามได้นำลูกบอลลำเลียงขึ้นไปตรงหน้าเพื่อจะทำประตู ฉะนั้นผู้เล่นจะต้องทำการรับจากฝ่ายตรงข้าม และจะต้องทำการรับตั้งแต่สูญเสียการครอบครองบอล โดยการพยายามไล่ลูกบอลกับคู่แข่งขันไม่ให้ส่งบอลกินเนื้อที่ของเราขึ้นไปในแดนหน้าเพื่อเข้าประตู

 

3. การป้องกันมี 2 อย่างคือ การป้องกันแบบตัวต่อตัว จะใช้ต่อเมื่อฝ่ายของผู้เล่นมีกำลังดีและมีชั้นเชิงเหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม ส่วนการป้องกันแบบป้องกันเนื้อที่ จะใช้ต่อเมื่อผู้เล่นกำลังไม่ดีและสู้คู่แข่งขันไม่ได้ ผู้เล่นจึงใช้วิธีช่วยเหลือกันให้ถอยลงมาป้องกันแดนหลังทำให้เนื้อที่เต็มไปหมดเพื่อคู่แข่งขันจะได้ยิงประตูลำบาก

 

แม้ว่าผู้เล่นจะมีความชำนาญและมีฝีมือดีในระดับไหน แต่สมาชิกในทีมไม่ให้ความช่วยเหลือกันก็ยากที่จะทำประตูได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าทีมไหนมีความสามัคคีกันแล้วคู่แข่งขันก็ยากที่จะต้านทานและสู้ไม่ได้จนต้องถอยออกไป

การรุก การรับ และการป้องกัน

การเล่นฟุตบอลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้เยาวชนได้ทำให้เยาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการไม่ไปพึ่งยาเสพติดหรือสิ่งที่ไม่ดี สามารถชวนเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวไปเล่นด้วยได้

ลักษณะการส่งลูกบอล

การเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ปลดปล่อยความเครียดเพื่อระบายออกไปกับลูกฟุตบอลช่วยฝึกให้ผู้เล่นได้สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นในการไปเล่นร่วมกับผู้อื่น เพราะจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งกันได้

การเตะลูกวอลเลย์และลูกต่ำ

การเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เล่นได้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีไหวพริบที่ดีด้วย ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย

การบริหารร่างกายก่อนและหลังการฝึก

การเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ มีประโยชน์ทางด้านต่างๆ มากมาย ทั้งในเรื่องของสุขภาพในการช่วยให้ระบบการทำงานของเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ส่วนในด้านจิตใจก็จะช่วยให้ผู้เล่นสนุกสนาน และผ่อนคลายได้

การเตะลูกโด่งหรือลูกช้อนด้วยเท้าหลัง

การเล่นฟุตบอลช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ได้พัฒนาสมองในด้านการใช้สมาธิในการอ่านเกมคู่ต่อสู้ให้ออกเพื่อให้ทีมได้เปรียบคู่แข่งขัน และได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม ...